[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Chương 2 [Thượng]

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Đệ nhị chương

Thưở đầu tới Lạc phủ

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc, Pin

Chiếc kỷ trà cũ kỹ hiếm khi có ai ghé qua, giờ đây tiếp đủ huynh đệ trong nhà. Lạc Tự Tuý mang gương mặt lạnh lẽo từ lúc mới tỉnh dậy nhìn lướt qua bọn họ. Ngoại trừ Lạc Tự Trì lạnh tanh cùng Diệc Huyền không mấy để tâm, bốn huynh đệ còn lại không biết nên vui hay buồn, tất cả đều bối rối. Đọc tiếp >>

Advertisements

[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Chương 1[Hạ]

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Đệ nhất chương

Thưở đầu tới Lạc phủ

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc, Pin

“Mau gọi Diệc Huyền đến!” Trong đám huynh đệ, người thanh niên trông vẻ già dặn nhất lớn giọng. Gã nô bộc thất kinh rúm ró chạy đi. Đọc tiếp >>

[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Chương 1[Thượng]

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Đệ nhất chương

Thưở đầu tới Lạc phủ

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc, Pin


“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Đọc tiếp >>

[Tuý Trường Sinh][Quyển Thượng] Tiền Trần

Tuý Trường Sinh

Quyển thượng – Lạc tứ công tử – Tiền Trần

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Người dịch: Đài Lạc

 

Nó biết, không phải tất cả đều có vận mệnh như nhau — có thể là sau khi tận mắt chứng kiến tấn hài kịch của đám người mang danh thân thích kia. Đọc tiếp >>

[Tuý Trường Sinh] Văn Án

TUÝ TRƯỜNG SINH

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Thể loại: Xuyên việt, ái tình tiểu thuyết, giá không, cung đình.

Tình trạng bản gốc : hoàn 3 quyển + phiên ngoại

Tình trạng bản dịch: Continued…

Thực hiện: Đài Lạc


VĂN ÁN


Không cam lòng đối diện cái chết, khơi gợi lòng từ bi của tử thần.

Ham muốn, khát khao, một sinh mệnh đằng đẵng.

Nếu vì nguyên cớ ấy, bất chấp vượt khỏi ranh giới lễ nghĩa, không tiếc bất cứ một giá nào.

Nên, nó đến một thế giới khác, quyết ý thành người thế giới ấy, giằng đứt hết thảy rằng buộc hồng trần, đổi lấy tiêu diêu tự tại.

Nhưng, quỹ đạo sinh mệnh mới, không do nó nắm giữ.

Dần dà, xiềng xích, ràng buộc quấn quanh…

Tuý trường sinh, tuý thân, tuý nhân.

Thân nhân, bằng hữu, người trong lòng, những thứ chưa từng tồn tại trong kế hoạch, từng người từng người xuất hiện giữa dòng sinh mệnh…

sẽ phải chọn lối nào đây?